Tagged with dyrevelfærd

Om Friland

Udvinding af varme fra dybstrøelse og mælk

47 views May 27, 2021

Frode Flyvbjerg var blandt de første i Danmark til at udnytte varmen fra kostalden. Varmen fra...

Om Friland

Økologiske søer - foder og fravænning

101 views May 27, 2021

Økologiske søer skal ikke blot have økologisk foder. De har også krav på grovfoder, og deres...

Om Friland

Økologiske grise - stalde og øvrige fysiske rammer

29 views May 27, 2021

Økologiske svin kræver mere plads end andre svin, og herudover kræver de et udeareal samt blandt...