Om Friland

Udvinding af varme fra dybstrøelse og mælk

48 views
Frode Flyvbjerg var blandt de første i Danmark til at udnytte varmen fra kostalden.
Varmen fra køerne trækkes ud via slanger under stalden, og overføres til stuehuset og varmtvandsbeholderen. Læs mere her:
https://www.friland.dk/nyt-og-presse/nyheder/her-opvarmer-koeerne-stuehuset-engen-renser-vandet-og-skoven-binder-co2/